Úrræði vegna Covid-19

Úttekt séreignarsparnaðar

Heimilað er að nýju að taka tímabundið út ákveðinn hluta af séreignarsparnaði, en gripið var til sambærilegrar heimildar snemma í faraldrinum sem gilti út árið 2020. Til að mæta áhrifum faraldursins, sem hafa varað lengur en gert var ráð fyrir í fyrstu, var ákveðið að endurnýja heimildina.
 
Hægt verður að taka út séreignarsparnað til eigin nota út árið 2021 og eru sömu viðmið um fjárhæðir og tímabil og giltu á árinu 2020. Hámarksútgreiðsla er 12 m.kr. yfir 15 mánaða tímabil og útgreiðsla hvers mánaðar nemur að hámarki 800 þúsund krónum.

Þar er hægt að sækja um með tvennum hætti. 

  1. Rafræn umsókn (krefst rafrænna skilríkja).
  2. PDF skjal. Fylla út og senda á netfangið sereign@festa.is.

 

Vakin er athygli á eftirfarandi:

  • Rétthafa séreignarsparnaðar er heimilt á tímabilinu 12. maí 2021 til 1. janúar 2022 að sækja um útgreiðslu séreignarsparnaðar, sem myndast hefur af viðbótariðgjaldi.
  • Hámarksúttekt fyrir einstakling verði 12 milljónir króna. Skal sú fjárhæð greiðast út með jöfnum mánaðarlegum greiðslum, að frádreginni staðgreiðslu, á 15 mánaða tímabili. Útgreiðslutími styttist hlutfallslega ef um lægri fjárhæð en 12 milljónir kr. er að ræða.
  • Mánaðarleg greiðsla getur numið allt að 800 þúsund krónum á mánuði.
  • Heimildin nær ekki til tilgreindrar séreignar.
  • Ef rétthafi á séreignarsparnað hjá fleiri en einum vörsluaðila skal hann gera grein fyrir því í umsókn sinni.