Fréttir

Ársuppgjör Festu lífeyrissjóðs 2020

31.03.2021

Stjórn Festu lífeyrissjóðs hefur samþykkt ársreikning sjóðsins fyrir árið 2020. Til upplýsinga fyrir sjóðfélaga verða hér birtar helstu niðurstöðutölur ársreikningsins. Ársreikningurinn mun verða birtur í heild sinni á heimasíðu sjóðsins að loknum ársfundi hans sem fyrirhugað er að halda 26. maí nk.

Sjóðfélagar sem greiddu iðgjöld á árinu 2020 voru samtals 17.653. Fjöldi sjóðfélaga með réttindi í árslok 2020 var 100.682. Launagreiðendur voru 2.538.

Iðgjöld til sjóðsins námu tæplega 10,6 milljörðum króna og lækkuðu um 3,5% frá árinu 2019.

Lífeyrisgreiðslur á árinu námu rúmlega 4,6 milljörðum króna og hækkuðu um 10,8% frá fyrra ári. Heildarfjöldi lífeyrisþega var 10.658.

Heildareignir sjóðsins í árslok 2020 voru samtals tæplega 206,6 milljarðar króna, hækkuðu um 17% frá fyrra ári eða tæplega 30 milljarða króna. Eign samtryggingardeildar var 205,7 milljarðar króna og séreignardeildar 0,9 milljarðar króna.

Hrein nafnávöxtun samtryggingardeildar sjóðsins var 12,9%, hrein raunávöxtun var 9,1%.

Hrein eign séreignardeilda í árslok 2020 var 921 milljón króna og hafði hækkað um 216 milljónir króna frá fyrra ári. Hrein nafnávöxtun sparnaðarleiðar 1, var 4,6%, hrein  raunávöxtun var 1,1%. Hrein nafnávöxtun sparnaðarleiðar 2, var 13,1%, hrein raunávöxtun var 9,3%

Tryggingafræðileg staða samtryggingardeildar var þannig að eignir sjóðsins voru 1,5% hærri en skuldbindingar í árslok 2020. Í árslok 2019 var staðan hins vegar neikvæð um 0,5% og hefur því batnað um 2% á milli ára.

Eins og áður sagði er fyrirhugað að halda ársfund sjóðsins 26. maí nk. Dagskrá fundarins verður auglýst á heimasíðu sjóðsins og í dagblöðum.