Fréttir

Ársuppgjör Festu lífeyrissjóðs 2023

27.03.2024

Stjórn Festu lífeyrissjóðs hefur samþykkt ársreikning sjóðsins fyrir árið 2023. Til upplýsinga fyrir sjóðfélaga verða hér birtar helstu niðurstöðutölur ársreikningsins. Ársreikningurinn mun verða birtur í heild sinni á heimasíðu sjóðsins í aðdraganda ársfundar sjóðsins sem fyrirhugað er að halda 6. maí nk.

Sjóðfélagar sem greiddu iðgjöld á árinu 2023 voru samtals 20.228 og fjölgaði um rúm 5% á árinu. Fjöldi sjóðfélaga með réttindi í árslok 2023 var 110.316. Launagreiðendur voru 3.070.

Iðgjöld til sjóðsins námu tæplega 15,6 milljörðum króna og hækkuðu um 15,6% frá árinu 2022.

Lífeyrisgreiðslur á árinu námu tæplega 7,4 milljörðum króna og hækkuðu um 23,7% frá fyrra ári. Meginskýring þessarar miklu aukningar er 6,8% réttindaaukning lífeyrisþega í ársbyrjun auk 8% verðbólgu á árinu en lífeyrisgreiðslur eru verðtryggðar. Heildarfjöldi lífeyrisþega var 12.466 en þeim fjölgaði um rúm 6% á árinu.

Heildareignir sjóðsins í árslok 2023 voru samtals rúmlega 280,2 milljarðar króna, hækkuðu um 11,2% frá fyrra ári eða rúmlega 28,2 milljarða króna. Eign samtryggingardeildar var 278,7 milljarðar króna og séreignardeildar 1,48 milljarðar króna.

Hrein nafnávöxtun samtryggingardeildar sjóðsins var 7,5%, hrein raunávöxtun var -0,5%.

Hrein nafnávöxtun sparnaðarleiðar 1, var 2,7% og hrein raunávöxtun var –4,9%. Hrein nafnávöxtun sparnaðarleiðar 2, var 11,2% og hrein raunávöxtun var 3,0%
Tryggingafræðileg staða samtryggingardeildar var þannig að skuldbindingar voru 4,4% umfram eignir sjóðsins í árslok 2023.

Eins og að framan greinir er fyrirhugað að halda ársfund sjóðsins 6. maí nk. Dagskrá fundarins verður auglýst á heimasíðu sjóðsins og í dagblöðum.