Tilgreind séreign

Hækkun iðgjalds launagreiðenda 1. Júlí 2017 – val um ráðstöfun viðbótariðgjalds

Iðgjald launagreiðenda í lífeyrissjóði fólks á almennum vinnumarkaði hækkar um 1,5% 1. júlí 2017. Mótframlagið verður þá 10% en iðgjald launþega verður óbreytt áfram 4% (samtals 14% lágmarksiðgjald). Er þetta í samræmi við ákvæði kjarasamninga ASÍ og SA frá 21. janúar 2016. Samhliða gefst sjóðfélögum sem þess óska, tækifæri til að ráðstafa að öllu leyti eða hluta því iðgjaldi sem er umfram 12% (2% frá 1. júlí 2017 til 1. júlí 2018 en hækkar þá í 3,5%) í tilgreinda séreign sem svo er nefnd. Það er önnur tegund séreignarsparnaðar en áður hefur boðist.

Upplýst samþykki

Til að setja hluta af lágmarksiðgjaldi í tilgreinda séreign, þarf sjóðfélagi að veita Festu lífeyrissjóði upplýst samþykki sitt. Hér á síðunni má finna tengil á rafræna umsókn. Þar er hægt að að sækja um að það iðgjald sem umfram er 12%, verði ráðstafað að hluta eða öllu leiti í tilgreinda séreign. Til að nýta þennan möguleika, þarf viðkomandi að vera með rafræn skilríki.

Hafi sjóðfélagi ekki orðið sér út um rafræn skilríki, má finna eyðublað hér á síðunni sem er tilkynning sjóðfélaga varðandi ráðstöfun iðgjalds í tilgreinda séreign. Nauðsynlegt er að prenta út tilkynninguna, fylla hana út og senda lífeyrissjóðnum frumrit hennar, til að veita upplýst samþykki sitt fyrir ráðstöfun tilgreindrar séreignar.

  • Allt viðbótariðgjaldið fer í samtryggingardeild nema sjóðfélagi óski eftir að því verði ráðstafað í tilgreinda séreign.
  • Iðgjaldið greiðist til þess samtryggingarsjóðs sem sjóðfélagi á aðild að.
  • Mikilvægt er að sjóðfélagar geri sér grein fyrir að réttindi í samtryggingardeild geta falið í sér verðmæt tryggingaréttindi.
  • Með ráðstöfun iðgjalds í tilgreinda séreign ávinnst ekki, hvað þau iðgjöld snertir, réttur til ævilangs ellilífeyris, né örorku- og makalífeyris með framreikningi heldur byggir sjóðfélagi upp sjóð sem er séreign viðkomandi.
  • Sjóðfélagi þarf að taka upplýsta ákvörðun um ráðstöfun iðgjalds og tilkynna sínum lífeyrissjóði um ráðstöfun iðgjaldsins.
  • Sjóðfélagi má hvenær sem er breyta því hvernig hann ráðstafar iðgjaldi umfram 12%.
  • Festa býður upp á eina sparnaðarleið í fyrstu, þar sem um er að ræða vel dreift eignasafn. Sjóðfélögum mun bjóðast önnur sparnaðarleið frá og með næstu áramótum. Heimilt verður að breyta um sparnaðarleið og færa áunna tilgreinda séreign á milli sparnaðarleiða innan sjóðsins. Slík skal tilkynnt til sjóðsins á formi sem sjóðurinn útbýr. Sjá nánar um fjárfestingarstefnu.
  • Hægt verður að byrja að taka út tilgreindan séreignarsparnað fimm árum fyrir hefðbundinn lífeyristökualdur (þ.e. frá 62 ára aldri), en ekki við 60 ára aldur eins og gildir um annan séreignarsparnað.
  • Tilgreindan séreignarsparnað verður ekki unnt að nota til að safna skattfrjálst til húsnæðiskaupa eða til að greiða skattfrjálst niður húsnæðislán.
  • Tilgreind séreign erfist.

Hér að neðan er eyðublað sem sjóðfélagi þarf að fylla út vilji hann ráðstafa iðgjaldi umfram 12% í tilgreinda séreign. Það er hægt að gera með rafrænum hætti með rafrænni undirskrift eða með því að fylla út eyðublaðið, prenta út, undirrita og senda lífeyrissjóðnum frumrit þess. Í eyðublaðinu er að finna ítarlegar upplýsingar um tilgreindu séreignina og hvaða þættir það eru sem sjóðfélagi þarf að líta til áður en hann tekur ákvörðun um hvernig hann vill ráðstafa iðgjaldinu.

Í lögum, reglugerð og með vísan til dreifibréfs Fjármálaeftirlitsins dagsettu 7. júlí 2017, er gert ráð fyrir því að sjóðfélagi geti einnig ráðstafað iðgjaldi sem hann velur að renni í „tilgreinda séreign“ til annars vörsluaðila lífeyrissparnaðar. Sjá nánar hér.

Form fyrir ráðstöfun á iðgjaldi til annars vörsluaðila verður aðgengilegt á vef Festu lífeyrissjóðs fyrir ágústlok 2017.

Allar frekari upplýsingar veitir starfsfólk Festu í síma 420-2100. Jafnframt er hægt að senda fyrirspurnir á festa@festa.is.