Lífeyrir

Hlutverk Festu lífeyrissjóðs er að tryggja sjóðfélögum, eftirlifandi mökum þeirra og börnum lífeyri samkvæmt ákvæðum samþykkta sjóðsins.

Sjóðurinn tryggir sjóðfélögum sínum ellilífeyrir til æviloka, örorkulífeyrir vegna lengri eða skemmri örorku og makalífeyrir vegna andláts maka auk barnalífeyris.

Upphæð lífeyris fer eftir iðgjaldagreiðslum í sjóðinn. Lífeyrisgreiðslur eru verðtryggðar og miðað er við vísitölu neysluverðs og er lífeyririnn greiddur eftir á, síðasta virka dag hvers mánaðar í hvaða banka eða sparisjóði sem er.